Wat doet een mediator?

Een mediator is een neutrale en onafhankelijke derde persoon die wordt ingeschakeld bij conflicten tussen twee of meer partijen. Het doel van een mediator is om deze partijen te begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor hun geschil, waarbij de focus ligt op het behoud van de relatie en het voorkomen van juridische procedures. Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting, waarbij de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing, met de hulp van de mediator.

Mediationproces 

Het belangrijkste principe van mediation is de vrijwillige deelname van de betrokken partijen. Ze kunnen er op elk moment voor kiezen om het mediationproces stop te zetten als ze het gevoel hebben dat het niet effectief is. Mediation is gebaseerd op vertrouwelijkheid, open communicatie en wederzijds begrip. Tip: Mediation Ede.

Neutrale partij 

De mediator fungeert als een neutrale en onpartijdige derde, die geen belang heeft bij het resultaat van het conflict. De mediator begeleidt het proces, zorgt voor een veilige omgeving waarin beide partijen hun standpunten kunnen uiten en helpt hen om de onderliggende belangen en behoeften te identificeren. De mediator faciliteert de communicatie en helpt de partijen om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en constructieve oplossingen te vinden.

Taken en verantwoordelijkheden 

Een mediator heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Ten eerste is de mediator verantwoordelijk voor het creëren van een vertrouwelijke en veilige omgeving waarin open communicatie mogelijk is. De mediator zorgt ervoor dat beide partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen en hun standpunten te uiten zonder onderbroken of bekritiseerd te worden.

Belangen en behoeften 

Daarnaast helpt de mediator de partijen om hun belangen en behoeften te identificeren. Dit gaat verder dan alleen de standpunten die ze innemen. De mediator helpt de partijen om te begrijpen waarom bepaalde zaken voor hen belangrijk zijn en wat ze willen bereiken met de oplossing van het conflict.

Oplossingen 

Verder begeleidt de mediator het proces van het zoeken naar oplossingen. Dit kan onder andere betekenen dat de mediator opties en alternatieven voorstelt, de partijen helpt om compromissen te vinden en hen begeleidt bij het nemen van beslissingen.

Tot slot kan de mediator, indien gewenst, een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin de oplossingen en afspraken worden vastgelegd die de partijen hebben bereikt. Deze overeenkomst kan dienen als een leidraad voor de toekomstige samenwerking tussen de partijen.

Al met al speelt een mediator een essentiële rol bij het begeleiden van conflicten en het helpen van partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Door het faciliteren van communicatie, het identificeren van belangen en het zoeken naar oplossingen draagt de mediator bij aan het verminderen van conflicten en het bevorderen van duurzame relaties.

Bron: Circles-mediation.nl

Total
0
Shares
Vorige Artikel

Wat kost een goede game laptop?

Volgende Artikel

Waarom is buitenspelen zo belangrijk?

Gerelateerde artikelen